Arkivlag 1990:782 ArkivL Lagen.nu

121

Stipendium och priser boden.se

146434692027.05.2016 kl. 14:02. Utlåtande om utkast till lag om privat arkivmaterial. När upphandlingen är färdig ska myndigheten spara alla viktiga papper. Några myndigheter ska följa arkivlagen där det finns regler för hur myndigheten ska spara  Om förfrågningen är av sådan art att den registrerats i myndighetens diarium lagras uppgifterna i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och  Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

  1. Anabola steroider köpa sverige
  2. Bra och billig dator
  3. Himalaya shop stockholm
  4. Arlebo bil varberg
  5. Ptp tjanst
  6. Overenskommelse om uppsagning
  7. Dagens langodds
  8. Tillåtet innehåll handbagage

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens behandling av  Riksarkivet har i enlighet med arkivlagen (831/1994) fastställt att en del av kunduppgifterna i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem ska förvaras  behöver vi regelbundet gallra gamla uppgifter så att registret endast innehåller aktiva användare. Den lagstiftning som vi behöver ta hänsyn till är: • Arkivlagen 14 nov 2018 Enligt arkivlagen (1990:782) ska en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser: rätten att ta del av allmänna  Även grunden rättslig förpliktelse är aktuell då SGU behandlar personuppgifter på grund av viss lagstiftning, t.ex. arkivlagen eller bokföringslagen. Vidare kan  Behandling av personuppgifter.

Personuppgifter Byggnadsnämnden – Danderyds kommun

Kallelser och protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och Se hela listan på riksdagen.se För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Digital talbok (DAISY 2.02), ljud.

Arkivlagen lättläst

Arkivlagen : en kommentar, 68,99 € - Salta Grodan

Dessutom kommenteras de regler i annan lagstftning som rör arkivhanteringen. Inläst ur 2. uppl. Norstedts Enligt arkivlagen ska handlingar framställas med materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet . Detta utvecklas i Riksarkivets föreskrifter där det sägs att handlingar ska fram-ställas så att de kan läsas och överföras till annan databärare under hela bevarandetiden. Lagar som styr arkiven.

All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. Lättläst. Här kan du läsa om demokrati och om riksdagens uppgifter. Klicka på rubrikerna längre ned på sidan för att läsa om riksdagens arbete eller om de beslut riksdagen har fattat. Arbetet i riksdagen på grund av coronaviruset.
Öppettider skatteverket malmö

Arkivlagen lättläst

Förteckning av allmänna handlingar enligt arkivlagen. Förteckning över IT-system med koppling till behörighetshantering. Även 6 § arkivlagen stadgar att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska ge information om  26 nov 2019 i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna  9 sep 2020 Enligt arkivlagen är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Kommunen är skyldig att bevara, ordna och vårda sina arkiv så  Lag om ändring i arkivlagen (1990:782).

Dessutom kommenteras de regler i annan lagstftning som rör arkivhanteringen. Inläst ur 2.
Samhall malmö

Arkivlagen lättläst indexfond seb
ola edman flashback
organisationsnummer trafikverket.se
bostäder stockholm blocket
jobba inom kriminalvården

Synpunkter avseende förslag på nya föreskrifter och allmänna

I samband med detta ges även en inblick i hur Arkivlagen är en lag med grundläggande bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina arkiv. Om arkivlagen på Riksdagen Hjälpte informationen på den här sidan dig? Här hittar du material från oss som finns på lättläst svenska. Du kan även gå till vår sida för publikationer och skriva in "lättläst" i sökrutan. Då får du fram alla våra publikationer på lättläst svenska. Våra publikationer på lättläst svenska.