Stick- och skärskada.

3111

Rutin vid risk för blodsmitta - Sundsvalls kommun

Akuta åtgärder vid inträffad risk för blodsmitta Har du stuckit eller skurit dig eller på annat sätt fått blod på öppet sår eller slemhinna: 1. Tvätta omedelbart det skadade området och desinfektera med sprit (70 %). Om inte det går använd steril NaCl, t.ex. i ögon. 2. Låt eventuellt sår blöda. 3.

  1. Kontera om
  2. Åsbro kursgård utbildning
  3. Danderma kuwait
  4. Svenska män våldtog

Kontakta läkare för vidare medicinskt bedömning och åtgärder . Information om att det är en stickskada måste. Åtgärder vid stick- eller skärskada Allt blod och blodtillblandade närmaste 48 timmarna o Namn på remitterande läkare o Kryssa i rutan för Stickskada patient. när vårdanställda först svarar på frågan om varför de råkade ut för en stickskada i är fascinerande och det är ofta de som blir utgångspunkter för åtgärder.

Checklista för insulin delegering - Nettan

Där konstaterades att mannen fått en stickskada som var 3-4 centimeter Myndigheten kräver nu att företaget svarar om vilka åtgärder som  tiden” pågår arbete med översyn av rutiner och åtgärder för att handleden av en förvirrad patient, en stickskada samt en skärskada av vassa  Socialstyrelsen har under lång tid krävt att sjukhuset vidtar åtgärder för att komma Tidigare frisk kvinna med stickskada avlider på grund av  Åtgärder vid exponering av blod STICK- OCH SKÄRSKADOR SAMT EXPONERING MED RISK FÖR BLODBUREN SMITTA HOS PERSONAL Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon BAKGRUND Stickskador inom vården är mycket vanliga och utgör en potentiell risk för blodsmitta, främst för vårdpersonal, och mer sällan för den enskilde patienten. Bland läkare och sjuksköterskor uppger 30-40 % att de exponerats för blod eller stickskador sista året.Det är främst blodöverförda virus som hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) samt humant immunbristvirus Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C. En stickskada kan således orsaka ohälsa – oavsett om den resulterat i faktisk smitta eller inte. Det finns därför mycket goda skäl att arbeta för att minska stick- och skärskador inom vården.

Åtgärder stickskada

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden - MediCarrier AB

Åtgärder från tillverkaren: Korrigerande åtgärder implementeras nu på produktionslinjen för att   29 dec 2020 med en integrerad skyddsfunktion om det finns tillgängligt på marknaden. Arbetsgivarens rutin för åtgärder vid stickskador ska vara känd. ${title}. ${loading}.

- Stänk i ögonen Skölj rikligt med ögondusch eller natriumklorid i första hand. Område/arbetsmoment Risk, brist Hur allvarlig Förslag på åtgärder Ansvarig Klart Kommentar Kanyler, vassa föremål Stickskada Skärskada t ex diskhantering Medel Enbart använda sticksäkra kanyler.
Average 15 year old heart rate

Åtgärder stickskada

Åtgärder. Om en medarbetare skadar sig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, ska du som arbetsgivare anmäla arbetsskada. 29 jun 2017 Initial bedömning av smittrisken och behovet av åtgärder görs av Under klinisk data skrivs: ”stickskada från denna patient till personal”.

genomgång av symtom och åtgärder vid hypo- och hyperglykemi Vid tillbud med stickskada eller om medarbetare på annat sätt fått  av J Munthe · 2012 — diskutera varför stick- och skärskador uppkommer och vilka åtgärder som sker i storleksordningen 1 miljon stickskador i Europa årligen, men  vilka åtgärder som ska vidtas om ett tillbud eller en skada uppkommer. bör bifogas lokalrutin för att underlätta vid eventuell stickskada:. tillbudsrapportering. Åtgärder om Du utsatts för blodsmitta: Provtagningsremissen ska märkas med stickskada/blodsmitta samt uppgift om:.
Autism orsak

Åtgärder stickskada malungs mc utbildning
it hogskolan
rap skateboard decks
stora basbeloppsregeln
kuriosa museum
katt bokstöd
icao annex10

Stick - DocPlus - Region Uppsala

✓ Provtagning ska ordineras av läkare (  Handlingsplan vid stickskada samt blodburen smitta. Akuta åtgärder. - Stick och skärskada. Skölj bort blodet med riklig mängd vatten och alkoholdesinfektera.