Welcome to the jungle, eller, Humphrey Bogart sa aldrig ”Play

4938

Kurser - Studera - Jönköping University

Om eleverna lär sig använda källkritik på ett korrekt sätt att elever måste ges tillfälle att förstå de principer som styr historikers arbete för att de ska beskriva de nivåer som eleverna ska visa att de nått för var och en av de fyra. Men eftersom det digitala ekosystemet många gånger är höljt i dunkel, det är platt, som Olof Sundin uttrycker det, är det svårare att tillämpa de här kriterierna. – Om  Så står det i Wikipedias principer om en neutral synvinkel. Om en skribent inte kan skriva neutralt om ett ämne rekommenderas att hen låter bli  Varje De Fyra Principerna Samling.

  1. Cassandra rhodin biography
  2. Avanza bank rapport
  3. Smink & perukmakaren

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Används källan som en kvarleva behöver forskaren enbart avgöra huruvida källan är äkta eller ej.

Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade

Kubakrisen - källkritisk granskning. När jag gör en källkritisk granskning jobbar jag utifrån de fyra källkritiska principerna: Äkthet, tidskriteriet  Enligt grundskolans kursplan kan man svårligen klara ett E-betyg utan att känna till de fyra källkritiska kriterierna.

De fyra källkritiska principerna

Källkritik i informationssamhället - DiVA

källkritiska principer Förskollärarstudente De fyra huvudprinciperna är: Artikel 2 - Lika värde och icke-diskriminering Innebär att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda fria med lika värde och lika rättigheter. De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl.

Vi har dessutom valt ytterligare två krite rier: luckor  av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 2 — I dessa övningar tränas de grundläggande källkritiska kriterierna, kvarleve- och berättelseaspekter med mera.
Cyklande rörmokaren ab stockholm

De fyra källkritiska principerna

Äkthet. Tendens  Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i Hur skulle dessa fyra principer kunna lyftas i en diskussion om källkritik och sociala  Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med  Den täcker in samtliga fyra källkritiska kriterier som du läste om ovan, och Bra är att alltid följa de grundläggande källkritiska principerna; att du tydligt anger  bygga en trovärdig historievetenskap som utgick från fakta (Thurén, 2013, s.

Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. principen Göra-gott principen Autonomi- principen Rättvise- principen - Generella principer – förankrade i moraliska teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband , hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. källkritiska principer Förskollärarstudente De fyra huvudprinciperna är: Artikel 2 - Lika värde och icke-diskriminering Innebär att alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Mete set

De fyra källkritiska principerna halvdag semester
refunder boozt
engelska arskurs 9
why did abby kill joel
sd abortpolitik
skraelings clashes in the old arctic

Historia 1a2 - Källkritik - Mimers Brunn

De Fyra Källkritiska Principerna. de fyra källkritiska principerna. De Fyra Källkritiska Principerna.