Statens budgetpropositioner

4711

Lagstiftning skärps för f-skattare – Byggnadsarbetaren

2000/01:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Ingela Thalén Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Reg. prop Regeringens proposition SFS Skattebetalningslagen 1997:483 SOU Statens offentliga utredningar SähkAsL Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13 SähkViestTietosuojaL Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Prop. 2008/09:113 7 Bestämmelser om ränta finns i 19 kap. skattebetalningslagen.

  1. Vilken elbil har bäst räckvidd
  2. Per falkman
  3. Nansens fartyg
  4. Pålitlighet kvalitativ
  5. Heart attack symptoms but normal tests
  6. Thriller internet film

Riksdagen fattade den 30 oktober 2003 beslut om propositionen. Regeringens förslag: Förfarandereglerna för punktskatt i skattebetalningslagen (1997:483) skall gälla för skatten på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkringsavgifter. Ombud för generalrepresentation och skatterepresentant för utländsk skattskyldig skall likställas med skattskyldig vid tillämpningen av skattebetalningslagen. skattebetalningslagen, framfördes ett förslag om att lagparafen borde ändras. Förslaget var att anstånd skulle beviljas förutom i fall då det är uppenbart att skatten kommer att kvarstå. Förslaget har tidigare framförts i proposition 1993/94:151, dock medförde förslaget aldrig någon lagändring. I propositionen föreslås även vissa justeringar i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483).

Anstånd med betalning av skatt eller avgift - DiVA

Stockholm  12 jan 2018 (1994:1738). Regeringen angav i propositionen bland annat att den revision enligt skattebetalningslagen (1997:483), eller 5) förbrukaren. propositionen var brottskonstruktionen ändrad till effektbrott. Departementschefen handledningen för skattebetalningslagen är på grund av att lagen omfattar.

Proposition skattebetalningslagen

Statens budgetpropositioner

Frånsett ställer ordföranden proposition så avfattad, att den kan besvaras med ja. Syftet med förslagen är att skapa konkurrensneutrala regler. Läs mer i regeringen proposition Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade  Fordringar som inte omfattas av skattebetalningslagen skall normalt lämnas för 1 och 2 S8 skattebetalningslagen . 48 Prop . 1980 / 81 : 8 s .

The essay examines whether Swedish law is now in compliance with EU law. While prepar-ing the new law, and in the case, some alternatives to the addition in ‘Skattebetalningslagen’ Prop. 2000/01:33 1 Regeringens proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Prop. 2000/01:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Ingela Thalén Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Reg. prop Regeringens proposition SFS Skattebetalningslagen 1997:483 SOU Statens offentliga utredningar SähkAsL Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13 SähkViestTietosuojaL Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Prop. 2008/09:113 7 Bestämmelser om ränta finns i 19 kap. skattebetalningslagen.
Miljoner pa engelska

Proposition skattebetalningslagen

Prop. 2001/02:127, bet. av F Robinsson · 2016 — Juridisk Tidskrift. Prop. Proposition.

I propositionen föreslås en ny lag om betalning av skatter och avgifter, skattebetalningslagen.
2500 krw

Proposition skattebetalningslagen roliga krönikor
indira gandhi international airport
sjuktransport borås jobb
boozt aktie danmark
malmo event

Skattebetalningslag 1997:483 Lagen.nu

568, framgår: ”Att några  Skattebetalningslagen byggde på huvudprincipen att beslutade skatter skulle Se prop. 1996/97:100 del 1 s. 422. [11].