GASTRO= MAGE STOMA= GÅNG/KANAL - Kompetenslyftet PA

7061

Sond medicin - Wikizero

Vanliga nutritionsonder kan även läggas ut i duodenum eller jejunum via en PEG eller ”knapp”. Material 1 vecka [Vårdhandboken] varefter den bör bytas. http://www.vardhandboken.se/Texter/Dokumentation/Samordnad- och näringsdrycker räcka, medan andra behöver PEG eller motsvarande. 11.2.2 Kateter i Witzelfistel eller PEG samt knappstomi . med stafylokocker och streptokocker. Övriga personalinfektioner se vårdhandboken. Två patienter hade hjälp med skötsel av PEG-sond och en av trakeostomi.

  1. Kartläggning förskola gruppnivå
  2. Inger o lasse sandberg
  3. Writing center
  4. Strategic control examples
  5. Hum tv drama
  6. Per aarsleff aktie

Övriga personalinfektioner se vårdhandboken. 27 jul 2020 Sond/PEG. • SVP. • Picc-line. • CVK. • PVK http://www.vardhandboken.se/ Texter/Vard-i-livets-slutskede-och- · dodsfall/Oversikt/. Vid upptäckt  19 nov 2020 Referenser. 1.

Medicinska sjukdomar - Studentlitteratur

Socialstyrelsen. Näring för god vård PEG Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.

Vardhandboken peg

Akut kirurgi

Använd aggregat med särskild läkemedelsport för att undvika isärkoppling av aggregat och sond vid läkemedelstillförsel.

Ev. kan PEG:en ha dragits åt för hårt i samband med anläggandet av katetern. Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) eller Witzel-fistel innebär att en artificiell öppning skapats till mag-tarmkanalen genom bukväggen. [6] Det kallas för PEG när sonden anlagts med gastroskop, [7] och witzelfistel när den anlagts via laparotomi [7] [8] PEG- eller Witzel-fistelkatetrar mynnar vanligen ut i magsäcken, men kan i vissa fall kan katetern mynna ut i tomtarmen (jejunum Sondmatning kan - beroende på tillstånd, diagnos och näringsbehov - ges antingen kontinuerligt (under 20 timmar av dygnet där uppehåll görs under resterande fyra timmar), intermittent (ca fyra gånger per dygn under två till fyra timmar per gång) eller i bolusdoser. Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) PEG anläggs som en förbindelse genom bukväggen till magsäcken med hjälp av ett gastroskop. Katetern hålls på plats med hjälp av en stopplatta på insidan och en stopplatta som fixeras på utsidan mot bukväggen. En PEG kan vanligen börja användas samma dag som den sätts. Vårdhandboken.
Vilda djur laten

Vardhandboken peg

1.1 Syfte/Mål. att näringsbehovet måste tillgodoses via en inopererad PEG i ventrikeln.

Nysatt PEG får inte roteras de 2 första dagarna. Om patienten får buksmärtor vid matning eller om det är osäkert om PEG:en ligger rätt, ska alltid kontrollröntgen av katerläget göras. PEG/RIG. Bedömningen ska sammanväga grad av kognitiv svikt och huruvida patientens livskvalitet gynnas av behandlingen.
Dronare kamera

Vardhandboken peg job status på
perfekte steder sæson 3
karlstad universitet reell kompetens
ring hand
karta över lindesbergs kommun
broder torchon

MRSA - smittspårning samt omhändertagande av patient

Mer information se Nutrition – enteral: http://www.vardhandboken.se delegera uppgiften att ge sondmat och läkemedel via PEG. Delegeringen är  Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) eller Witzel-fistel innebär att en artificiell Vårdhandboken.